Ereleden/Leden van Verdienste/Hellenen van Verdienste

Handbalvereniging Hellas is blij met al haar leden. Velen hebben zich op verschillende manieren ingezet voor de club. Samen vormen wij de toekomst en Hellas waardeert de tomeloze inzet van alle vrijwilligers. Bij Hellas kun je dan ook benoemd worden tot Erelid, Lid van Verdienste en Helleen van Verdienste. Hieronder vind je hen, die zich op een waardevolle manier hebben ingezet voor de mooiste handbalclub uit de regio!

Ereleden


Chris Agterdenbosch (†)
Jan Alma
Gerard Fokke (†)
Henk Hoos (†)
Joop van der Water
Henny Holzenbosch (†)
Niek Wissink

Leden van verdienste


Hans Bal
Ingrid Bal
Margie de Bats
Wil Budding
Frank Donleben
Tom de Fouw
Aart de Graaff (†)
Daphne Hakkert
Eline Hakkert
Marcel Hakkert
Peter Hofstra
Jan Holzenbosch
Maja van Kapel (†)
Jacqueline van Kampen
Kees van Katwijk
Hannie de Kok
Chris Kruis
Wil Lieuwes
Berry Meijer
Dick de Monyé
Cas Osnabrug (†)
Marian Overkleeft (†)
Raymond Roumimper (†)
Joke Ruisch
Arjan Starrenburg
Nico Stet
Ruud Uijtdebroek
Maarten Visser
Jan Walker (†)
Annieke Weke
Erik van der Wel
Joop van der Zalm
Anneke van Zanen-Nieberg

Helleen van verdienste


Petra Hofstra