Je kan alleen je lidmaatschap van Hellas schriftelijk beëindigen bij de secretaris of bij de ledenadministratie. Dat kan door tijdig een mailtje te sturen aan ledenadministratie@hvhellas.nl. Je kan je lidmaatschap op geen enkele andere wijze opzeggen, dus ook niet door het te zeggen tegen je coach. Je kan op ieder moment van het seizoen opzeggen, maar het lidmaatschap zal pas aan het einde van het seizoen beëindigd worden. Je bent contributie verschuldigd totdat het volledige jaarbedrag betaald is.

Zorg ervoor dat je voor 1 juli opzegt, want vanaf die datum start de planning voor het nieuwe seizoen en wordt aan het NHV het aantal deelnemende spelers gemeld, waar kosten aan verbonden zijn. Als je na 1 juli opzegt ben je over het nieuwe seizoen weer contributie verschuldigd.